deus.otiosus

Previous | Next

deus.otiosus

From the series 'interference.patterns'...